Hva er denne siden?

Jeg ønsker å kunne gi mer enn jeg tar. Så her deler jeg noen gratis ressurser som du kan bruke til dine egne prosjektet. Det er ikke lov å videreselge de ressursene du får her, kun til eget bruk.

Ønsker eller bidra?

Send inn ønsker på ressurser du trenger. Du vil da få noe gratis og bidra til at andre får gratis ressurser. WIN-WIN!

Har du noen gratis ressurser du har lyst å dele? Kontakt meg og jeg kan dele det på mine sider med full kreditering!

Bruk skjemaet under og kontakt meg.

Drammensveien 39, 0271 Oslo

soli@phyre.no