Strimio

NASA

Før eventet

Her definerer vi hva slags team vi trenger, forventinger og viktigte avklareinger for at vårt event skal lykkes.

Før månelandingen

Definerer utstyr, team, forventninger og avklaringer for at det skal bli en vellykket ferd.

Trening / preprod

Trener opp foredragsholdere og skreddersyr innhold for et vellykket event.

Romtrening

Trener opp kadettene til alle utfordringene og farene med romfart.

Generalprøven

Ta alt vi har lært fra treningen og tester det ut på en safe og sikker måte.

Simulering

Sender kadettene på oppdrag i trygge omgivelser slik at de er 100% klare til oppskytning.

Start stream

Vi har hatt en vellykket generalprøve og er klare for å vise verden hva vi har.

Lift off

Treningen har nådd et metningspunkt, nå er det bare real deal som gjelder.

Vellykket event

Den samlede treningen gjør at eventet blir velykket og godt mottat av publikum.

Månelanding

Tusenvis av treningstimer gjør at astronautene klarer å lande trygt på månen.

Debrief

Tar det vi har lært fra eventet og tar det med oss til neste launch.

Debrief

Samle data og forbedre på det som kan og gjør neste utskytning enda bedre enn forrige.